Vaaggrond in het Evoluon 13 & 14 oktober 2015

Op dinsdag 13 & 14 oktober vond in het Evoluon een jaarlijks terugkerend event plaats: Leren in Brainport. Vaaggrond presenteerde zich als levend laboratorium (living art-lab). Kunstenaars stonden op de 4de vloer in een open atelier. Vaaggrond gaf zodoende de bezoekers een kijkje in het onderzoek en het scheppingsproces van de kunstenaar zelf.  Kunst, cultuur en leerprocessen in een historisch technologische omgeving. Desgevraagd gingen kunstenaars in gesprek met het publiek. Wat leer je door over de schouders van een kunstenaar te kijken? Wat brengt kennisdelen nog meer dan kennis? Zoals Vaaggrond voorstaat, hadden kunstenaars de vrije ruimte om zich autonoom uit te drukken.

Hoe kan het ook anders? Er vond kennisuitwisseling plaats. ‘Wat doet u hier? Waar bent u mee bezig? Vaaggrond, hét Museum zonder Muren: Bij elkaar genomen een kunstenaarsgenootschap dat periodiek en seizoensgebonden in het buitengebied van Veldhoven samenkomt. In Vaaggrond herijken wij oude tijden. Nu met een sprong voorwaarts. De meester-gezel verhouding in een hedendaagse tijd. Kunstenaars, leerlingen en stagiairs: iedereen leert van elkaar. Kunst met betekenis. En dat allemaal op een natuurlijk afgebakend veldje in het buitengebied van Veldhoven. De kunde van het doorgronden.

In het Evoluon waren te zien:

IMG_18651-e1446040106314-225x300els

Els Börger (1960) Woont en werkt in veldhoven

Els gaf in het Evoluon een schilderperformance.

Els liet bij het ontstaan van haar werk het publiek toe dat binnen haar kader meedoet en zo onderdeel wordt van haar werk. Omdat zij zich laat inspireren door de context waarin zij zich bevindt, en de weg waarlangs zij zich beweegt, werkte zij in het Evoluon op ronde ringen.

Over Els Börger

IMG_1343-300x200hiuHiu Jen Lai (1992) woont en werkt in Utrecht
Beeldend kunstenaar en docente

The Conversation, is een doorlopend project.
In het Evoluon liet Hiu Jen zien dat zij als kunstenaar, tijdens haar het werk, in gesprek gaat met haar publiek. Hui Jen zegt; ‘Wanneer ik als maker iets wil van de ‘buitenwereld’, vind ik dat er een uitwisseling plaats moet vinden.’

In de scene in het Evoluon ging het bij Hiu Jen over de uitwisseling tussen haar en haar psycholoog. Een foto toont de kamer van haar psycholoog, waarin ze een foto heeft geplaatst van haarzelf in vogelkostuum. Als uitwisseling naar haar psycholoog maakt zij houtsneden om haar psycholoog te bedanken voor alle conversaties die zij met haar heeft gehad.

Over Hiu Jen Lai

IMG_18611-e1446039857282-225x300trijnieTrijnie Nanninga (1983) woont en werkt in Eindhoven
Woont en werkt in Eindhoven.

Trijnie illustreert het Keukentafellaken-gesprekkenspel. Een spel in ontwikkeling, waarbij tafelgenoten samen problemen aansnijden en samen oplossen. De eerste opzet van het keukentafellaken-
gesprekkenspel werd getoond in het Evoluon. Daarnaast trad Trijnie op met één van achter haar naaimachine ontwikkelde figuren: een Delfts blauwe Chinese draak. De draak die beschouwd wordt als typisch Nederlands, maar afkomstig is uit Japan.

Over Trijnie Nanninga

IMG_1348-300x200yanaYana van Eekert (1989) woont en werkt in Rotterdam

In het Evoluon bouwde Yana een uiterst fragile constructie van lange dunne stokjes op. Zoals gewoonlijk dreef zij zichzelf tot het uiterste. De vraag van bezoekers: ‘Wat ben jij aan het doen en wat levert het op?’, raakte de essentie van Yana’s werk. Min of meer haalde zij haar schouders op en ontweek het antwoord. Misschien wel het beste antwoord dat zij binnen een commerciele context kon geven

Over Yana van Eekert

Mayke Verhoeven (1988) woont en werkt in Den Bosch

De verstilde en mysterieuze installaties van Mayke Verhoeven herinneren aan levensgeschiedenissen van lang geleden.
“Wie zou hier geweest zijn?”, kun je je afvragen als je haar ensceneringen betreedt.Mayke is geboeid door hoe wij onze herinneringen koesteren en conserveren. In haar werk combineert ze veelvuldig gevonden voorwerpen, met elk een ander verhaal. Zo maakt zij ieders persoonlijke verhaal tot een universeel menselijk verschijnsel.

Over Mayke Verhoeven

IMG_1316-300x200rimantoRimanta Tavo (1982) woont en werkt in Zundert

Doordat Rimanta is opgeleid als beeldend kunstenaar en geschoold is in de podiumkunst, betrekt ze vanzelfsprekend het publiek bij haar artistieke werk. Stel dat het publiek deelnemer in de heleperformance is? Rimanta wisselt de rollen tussen kunstenaar en publiek en tast respectievol grenzen af. Maar hoe reageert het publiek op deze wendingen? Ze neemt het publiek sowieso in haar beeldtaal mee, confronteert, bevraagt en plaagt. In de door haar geënsceneerde werkelijkheid roept zij gevoelens en emoties op. Door met Rimanta mee te bewegen, zien wij onze eigen verhalen in een ander licht.

Over Rimanta Tavo