Terugblik midwinterexpositie 25 december tot en met 3 januari 2018

Vaaggrond
Het tweede Lustrum
Roel Kruijer, 17 december 2017

Deze beschouwing, over het lustrum dat Vaaggrond vandaag viert, open ik met het citaat dat ik vond op de website van Vaaggrond: “Vaaggrond biedt een verscheidenheid aan activiteiten. Alles rond kunst, cultuur en educatie.  Vaagrond herbergt ook een museum, namelijk Het Museum zonder Muren. Beeldende kunstenaars maken elk jaar werk voor een winterexpositie die plaatsvindt in de buitenlucht.”

Dit jaar vieren we het 10-jarig lustrum van Vaaggrond. Een lustrum is een feestelijke gebeurtenis. Maar soms speelt bij mij, op de achtergrond bij het vieren van een lustrum, een weemoedige gedachte mee. Natuurlijk…, het lustrum wat we met z’n allen vieren is prachtig. Maar ook resoneert in het vieren het besef van tijd. De vergankelijkheid van tijd. Hoe groter het lustrum des te kleiner het toekomstperspectief. Maar is dat wel zo? Lees meer

Vaaggrond, een plek om te scheppen
Trienke Nieweg, 17 december 2017

Scheppend werken

Mijn eerste kennismaking met Vaaggrond was in 2015. Dat was direct na mijn afstuderen aan de kunstacademie St. Joost in ‘s Hertogenbos. Els Börger nodigde mij uit. Binnen no time was ik op Vaaggrond aan het werk. Boomstammen sjouwen, samen met Els, Hans Tilman en buurman Annatool. Wie er op dat moment langs kwam, en zin had om mee te doen, stak zijn handen uit zijn mouwen. Dit jaar ben ik er weer. Niet voor niets kom ik terug. Deze locatie heeft mij iets te bieden. De kunstenaars hebben mij wat te geven. Maar wat is dat dan?  Lees meer

Vaaggrond
Buitenruimte, een ontmoeting
Joke Blom, 17 december 2017

Andere beleving
Zolang je deze buitenruimte als bostuin beschouwt, is het een plaats die vertrouwd aanvoelt. Het is een tuin bij een huis, met grasvelden en stukjes bos, paden, schuren, een vijver. Er is van alles aanwezig wat een tuin nodig heeft om een tuin te zijn. Maar wanneer je hier in deze bostuin aan het werk gaat voor de winterexpositie ontstaat er een heel andere beleving van deze plek. Hierover wil ik mijn ervaring met jullie delen.  Lees meer

Over Roel Kruijer

Op Vaaggrond bouwde Roel Kuijer de installatie Crossing. Het werk borduurt voort op de installatie Woodhenge (2015) van Trienke Nieweg. De laagstaande zon liet midwinter bundels licht dwars door haar werk vallen. De lichtbundels, én de schaduwwerking die zich op het grasveld ontvouwden, maakte bijzondere indruk op de kunstenaar. Maar ook het ruimtelijke effect van het werk op de omliggende omgeving sprak hem aan. Niet op zijn minst raakte hij geïnspireerd door de mythische betekenis die het werk uitstraalde.

In overleg met Trienke Nieweg besprak hij het hergebruik van boomstammen uit Woodhenge in zijn nieuwe werk. Beiden vonden deze herbestemming waardig en betekenisvol. In Crossing heeft de kunstenaar de ruimtelijke betekenis, het licht- en schaduwspel op het grasveld, maar ook de mythische elementen van Woodhenge terug willen laten komen. 

Roel Kruijer-02

Over Ine van Son

Ook dit jaar verwijst Ine van Son met haar werk naar vervlogen tijden, vergankelijkheid en het ontstaan van nieuw leven. Het getoonde werk Noodopvang laat overigens alle ruimte voor een persoonlijke interpretatie. 

We leven in een onzekere en ogenschijnlijk geordende wereld. Zekerheden lijken niet meer te bestaan, ons leven is kwetsbaar en hang als het ware aan een flinterdun draadje. 

Klik hier voor info over installaties
Els Börger
Over Els Börger

In haar ter plekke opgebouwde installatie verwijst Els Börger naar tijd en tijdbeleving. Naarmate de mens ouder wordt, lijkt de tijd steeds sneller te verstrijken. 

In het werk van de kunstenaar zien we dat het leven geleefd moet worden. Een leven waarin de tijd zich onverbiddelijk voltrekt. Wij zijn slechts tijdelijk op deze aarde. Aan het eind van ons leven wordt onze wereld kleiner. Een wereld waarin wij de tijd verdrijven. Lichamelijke ongemakken en de eenzaamheid dringen zich op.  

Paul van Roosmalen
Over Paul van Roosmalen

De kunstenaar Paul van Roosmalen heeft een nieuw afgesloten huisje geconstrueerd waarin gevoelens van geborgenheid, warmte en beklemming besloten liggen. Het lijkt een huis dat een thuis biedt, maar los van de grond is gekomen; op drift en tegelijkertijd gebonden aan de omliggende omgeving.

In de foto hieronder ziet u werk uit 2015.

 

Paul-van-Roosmalen-Foto-Iris-van-Wijk-300x200

Wilma Linders
Over Wilma Linders

Bezoekers zijn uitgenodigd om plaats te nemen voor het Kunstkeetje van Wilma Linders.

Zij daagt iedereen uit om van deze besloten ruimte de sfeer te proeven, die te ondergaan. Met een knipoog komen heden, verleden en de toekomst in het getoonde werk bij elkaar.

De ruimte met en het daarin het het geëxposeerde werk nodigen uit om nog verder te kijken. Tezamen vormen deze een poëtisch geheel. Poëzie met de blik naar binnen gericht. 

Klik hier voor komend werk
Maijke Brinkman
Over Maike Brinkman

Op het perceel zijn bomen geveld, omdat zij ziek waren. Anderen begaven het tijdens een van de stormen van de afgelopen jaren.

Maike Brinkman laat op de boomstronken haar kunstzinnige sporen achter. Zij staat stil bij iedere boom die is geweest. Vervlogen tijden, mooie herinneringen, die plaats maken voor nieuwe. Of die nieuwe ervaringen beter zijn, is nog maar de vraag. 

 

Trienke Nieweg
Over Trienke Nieweg

Trienke Nieweg is verontrust door allerlei vraagstukken op het gebied van milieuverontreiniging. In haar werk zien we die verontrusting op een bijna mystieke en spirituele wijze terug.

Twee jaar geleden plaatste de kunstenaar in een magische cirkel omgekapte boomstammen op het perceel. Zij noemde dat werk ‘Stamboom’. Haar werk kreeg (onbedoeld?) een spirituele functie en oefende aantrekkingskracht uit op dansers en mensen met meditatieve interesse. 

Voor het maken van twee installaties gebruikte Trienke Nieweg de vijver op Vaaggrond en de toenemende plastic soep in de oceanen als inspiratiebronnen.

Lees meer over haar interactieve installaties
Joke Blom
Over Joke Blom

In haar werk belichaamd Joke Blom de ontmoeting tussen de natuurlijke omgeving van de bostuin enerzijds, en anderzijds door haar gemaakte objecten die vooral uit een oppervlak bestaan.

Hoe zullen deze objecten zich in de midwinterse groen manifesteren? Wat voor samenspel ontstaat er te plekke?

Joke Blom-02

Noortje Sanders
Over Noortje Sanders

Op Vaaggrond werd Noortje Sanders getriggerd door het contrast tussen de idyllische locale natuur enerzijds en anderzijds de oorverdovende geluiden van landende en opstijgende vliegtuigen van #Airport #Eindhoven.

Deze indringende waarneming maakt, volgens de kunstenaar, Vaaggrond tot een merkwaardig knooppunt van technologie, de locale natuur, de historische vage gronden, tijdsloosheid en hedendaagse haast.

Is het mogelijk dit contrast nóg verder te versterken, of juist af te zwakken? Is er een balans mogelijk? Of zijn zij twee uitersten op een conflicterende wipwap waarbij het een aan het ander ten gronde zal gaan?  

Joke Blom
Over 0031Anke

Het kunstenaarsduo 0031anke werkt op Vaaggrond aan een uitsparing in de ruimte. Binnen een natuurlijke context hebben zij een driehoek gemarkeerd. Deze driehoek gebruiken zij als tijdelijke realiteit, basisvorm en vertrekpunt. 

De gemarkeerde driehoek vormt, als het ware, een binnen- en buitenkader. Spelenderwijs geven zij deze binnen- en buitenkaders vorm en inhoud. Op deze manier ontstaat er een werkelijkheid op zich. Zij dagen de beschouwer uit zich af te vragen hoe hij zich fysiek verhoudt tot de ruimte waarin hij zich op dat moment bevindt.  

Roos Thijsen
Over Roos Marthe Thijsen

In het afgelopen jaar bezocht Roos Marthe Thijsen meerdere keren Vaaggrond. Op locatie ontwierp zij haar kunstproject: One drawing a Day Nature 2017. Dit werk bestaat uit een dagboek van dagelijkse tekeningen van koffie, inkt en in de natuur gevonden voorwerpen.

Het dagboek met tekeningen is te zien in een gerestaureerd tbc-huisje op Vaaggrond.

Klik hier voor info over actie van de kunstenaar