Welkom op de website van Vaaggrond

Vaaggrond

compleet vernieuwde website van Vaaggrond

Vaaggrond de platform voor expositie

Vaaggrond is een coöperatief kunstenaarsgezelschap dat onderzoek doet naar het landschap, de lokale leefgemeenschap, het heden, verleden en de toekomst.
De uitkomsten van dit onderzoeken monden uit in een jaarlijkse midwinterexpositie.

Onze overtuiging

vanuit die betekenis geeft ieder mens vorm en inhoud.

Vaaggrond opereert vanuit de overtuiging dat het leven betekenis heeft.

Vaaggrond opereert vanuit de overtuiging dat het leven betekenis heeft, en dat ieder mens op zoek gaat om die betekenis te vinden door actief aan het bestaan betekenis toe te kennen. vanuit die betekenis (het levensmotto) geeft ieder mens vorm en inhoud aan zijn bestaan.

Kosten Vaaggrond

Door middel van crowdfunding kunstenaars helpen

Kosten Vaaggrond voor kunstenaars nu anders

Voorheen vroegen wij van de kunstenaars een bijdrage van €75,- voor de opbouw van een jaarlijkse midwinter-expositie. Kunstenaars konden daarmee ongelimiteerd gebruik maken van alle faciliteiten op vaaggrond.

Winterexpositie

Elke jaar rond het maand december word er een winterexpositie gehouden en worden alle kunstwerken voorgesteld aan bezoekers die langs willen komen.

hieronder een kort filmpje over onze platform

Vaaggrond in het Evoluon

Op dinsdag 13 & 14 oktober vindt in het Evoluon een jaarlijks terugkerend event plaats: Leren in Brainport. Vaaggrond presenteert zich in het Evoluon als levend kunst laboratorium (living art-lab). Wij staan daar als open atelier dat in verbinding staat met het publiek. Wij presenteren onze activiteiten met betrekking tot kunst, cultuur en leerprocessen in een natuur(rijke) omgeving. Dat vraagt uiteraard om een extra inspanning van de deelnemende kunstenaars. Zij geven de bezoekers inkijk in de onderzoekende en lerende houding en het scheppingsproces van de autonoom beeldend kunstenaar. Zoals Vaaggrond voorstaat krijgen kunstenaars alle autonome ruimte om zich artistiek uit te drukken. Omdat er ook veel kinderen zijn die belangstelling hebben voor op de toekomst gerichte leertraject en leerrijke omgevingen vragen wij kunstenaars echter wel om hier rekening mee te houden.

wat het nóg interessanter maakt dat is dat aan het Kennisfestival een web-based app is gekoppeld is én anderson. in de web-based app staat Vaaggrond  als living art-lab vermeld. het geheel moet een voorbeeldfunctie vervullen. Alle deelnemende kunstenaars krijgen in deze web-based app bij de presentatie van Vaaggrond een on-line profiel inclusief de knop ‘ meet the co creators’. Kunstenaars kunnen dus rechtstreeks in gesprek met hun publiek en daar ook verbindingen leggen.