Midwinterexpositie van 25 december tot en met 5 januari 2017

Bezinningsplek vol verhalen
Een bezoek aan Vaaggrond betekent meer dan alleen kunst kijken. Vaaggrond biedt een bezinningsplek, omdat het gepresenteerde werk vragen oproept. Achter iedere kunstwerk schuilt een zoektocht. De kunstenaar tracht door te dringen in een werkelijkheid die zich niet via woorden laat beschrijven. Het achterliggende verhaal van het werk is minstens zo boeiend als het kunstwerk zelf.

Kleurrijk
Kunst ontstaat in een snel veranderende wereld. De lokale overheid trekt zich terug. Burgers moeten het met elkaar zien te rooien. De overheid faciliteert dit proces met als motto ‘participatiesamenleving’. De komst van nieuwe medelanders doet een sterk beroep op wederzijds aanpassingsvermogen. Wij worden kleurrijk. Onderlinge relaties veranderen.

Zoektocht
Dat wat gisteren een folkloristisch en nationaal feestje was, leidt vandaag tot felle discussies over Nederlandse normen en waarden. In de dorpskernen sluiten kerken hun deuren. Het gemeenschapsleven maakt plaats voor een hedendaags individuele zoektocht naar geluk. 

Veranderend tijdperk
De natuur kreunt. Bomen worden geveld. Dat is goed voor de economie.  Er ontstaat een nieuwe samenleving. Een toekomstige cultuur ontwikkelt zich vandaag. Een nieuwe identiteit met nieuwe kunstuitingen. Wij leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een veranderend tijdperk. Velen maakt dit angstig. Sommigen zijn boos. Want: ‘Als dit zo doorgaat!’

Samen
Bezuinigingen op kunst en cultuur zijn een gegeven. Dat doet pijn, want het nieuwe creëren we juist gezamenlijk. Onze cultuur. Onze natuur. Onze kunstuitingen. Allemaal zaken die we expliciet samen maken, of – soms door een enkeling – af kunnen laten breken. Goed, het nieuwe is nog vaag. Dat wel. Maar op Vaaggrond vindt u de weerslag van artistieke pogingen om dat wat vaag is zichtbaar te maken.

Boeiend en leerzaam
Daarom leidt een kunstvermakelaar twee maal per dag bezoekers langs de kunstwerken. Hij vertelt boeiende verhalen over de kunstwerken, maatschappelijke veranderingen, ziens- en zijnswijzen én de beweegredenen van de kunstenaars. Deze verhalen maken Vaaggrond tot een bekijkenswaardige, luisterrijke en leerzame plaats. Een plaats die velen een betekenisvolle plek hebben gegeven in de afsluiting van een achterliggend jaar. O ja, Vaaggrond is een coöperatieve beweging van en door de kunstenaars zélf. 

Waar en wanneer?

25 december tot en met 5 januari 2017 
Open 11.00 tot 17.00 uur

Kleine Vliet 1d
5507PX Veldhoven (Oerle).

Toegang: € 3,50
Kinderen t/m 11 jaar vrij toegang
Rondleidingen 11.30 en 15.00 uur
Koffie, thee of glaasje Glühwein inbegrepen
WiFi

Inna Romanova

Over Inna Romanova

Inna Romanova haar werk vindt zijn oorsprong in theoretische concepten over het universum enerzijds en anderzijds een diepere verwondering over de universele grootsheid én het raadsel dat wij hier zijn.

In haar driedimensionale werk zien we dat terug in ruimtes, met daarin door elkaar heen draaiende weerspiegelende en lichtgevende reflecties. 

Op dit moment schildert Inna. Deze winter exposeert zij opnieuw één van haar driedimensionale objecten gecombineerd met recentelijk schilderwerk. 

 

Roel Kruijer

Over Roel Kruijer

Tussenlicht
Hout, glas en staal. 

Roel Kruijer legt een verband naar Jacobus Cornelis Johannes van der Heyden, ook wel JCJ Vanderheyden genoemd.

Van der Heiden was een Nederlands beeldend kunstenaar, werkzaam als kunstschilder, fotograaf, graficus, collagekunstenaar, beeldhouwer en cineast in een non-figuratieve stijl. Hans Lochner schreef een biografie over JCJ Vanderheden.

De ondertitel van het boek luidt: ‘Licht, tijd en ruimte’. In het op Vaaggrond gepresenteerde werk laat Roel Kruijer deze ondertitel tot de verbeelding spreken. Zijn ‘ingreep’ op Vaaggrond vindt letter gesproken in midwinterse ruimte plaats waarbij hij aarde en lucht met elkaar verbindt.

Over ine van Son

Ine van Son presenteert dit jaar twee installaties. In de geëxposeerde werken legt ze nadruk op de eeuwige kringloop van het bestaan. Het gegeven dat de dood niet alleen het einde is van de dingen, maar tevens kiemen bevat van nieuw leven. Het komen en gaan der dingen, de kwetsbaarheid van ons bestaan.

Het Conclaaf…
of het verhaal van de schedels, de lege nesten en het gele zaad

Ine van Son rangschikte schedels rondom nesten. Een conclaaf. Wat zouden deze schedels elkaar te vertellen hebben? Praten zij over ledigheid en de leegheid de nesten? Een kwestie van ‘zijn of niet-zijn’? Wat brengt de toekomst? In hetzelfde werk zien we echter ook zaaddozen van papavers. Breekbaar en tóch standvastig. Zaaddozen met nieuw leven in zich. Ligt hier een nieuwe toekomst in het verschiet? Geel, hét symbool voor licht, zon en warmte. In deze installatie spiegelen de dood en nieuw leven zich aan elkaar. Houd moed. Er is hoop.

Een zachte landing

Een boomstronk. Zwevend tussen hemel en aarde. Letterlijk ontworteld. Er zijn andere bomen behulpzaam. Met hun takken trachten zij een rigoureuze val te voorkomen. Er is sprake van een broos evenwicht. Hoe lang kan en mag dit zweven tussen hemel en aarde nog duren?

De val lijkt onvermijdelijk. Een vangnet moet het desastreuze neerstorten verzachten. Hoe krachtig is dit gebaar…? Maar nóg belangrijker: Hoe sterk is het ragfijne net, dat zorgzaam gehaakt is, met een extreem dunne naald, door oneindig geduldige vrouwenhanden.

Yana van Eekert

Over Yana van Eekert

Yana bouwt ter plekke een kwetsbare installatie, met op het perceel voorhanden liggend materiaal. De foto hiernaast verwijst naar eerder geëxposeerd werk.

(The party will go on without you too-2016)

Els Börger
Over Els Börger

Wonder Woman

Het werk van Els Börger draagt de naam van een feministisch boegbeeld. Dat boegbeeld is inmiddels omstreden. Zij startte als heldin in een stripfiguur die het opnam tegen nazi’s en ander adderengebroed. Volgens tegenstanders is dit boegbeeld door de tijd heen veranderd in een geseksualiseerd icoon. Vooral ook omdat het vrouwen, mede om die reden, niet lukt om door het glazen plafond te breken, laten critici luider van zich horen.

De mythe rond vrouwelijkheid speelt zich af tussen de tegenpolen waarbij aan de ene kant de vrouw als zichzelf opofferende maagdelijke madonna wordt vereerd, maar de andere kant als slet wordt getypeerd als haar gedrag met seksuele activiteiten te associeren valt. Dat laatste wordt agressief bejegend, niet zelden met het argument dat de desbetreffende vrouw daar zelf om heeft gevraagd. 

Wonder Women benadrukt een ode aan álle vrouwen. Vrouwen die ú liefhebt. Een werk waarin symboliek, heiligenschijn en werkelijkheid elkaar raken. Wonder Woman is een co-constructief, organisch groeiend en reizend object. Met dit kunstwerk slaat Els Börger een verbindende brug tussen alle slimme, zelfbewuste, sterke, wijze en strijdbare vrouwen over de hele wereld: van Maria tot Madonna. 
De kunstenaar nodigt u uit om tijdens deze midwinterexpositie aan dit project deel te nemen.

hiu jen Lai
Over Hiu Jen Lai

Words of Amber (performance)

De performance Words of Amber bestaat uit een driedelig dans-conversatie. Daarin visualiseert Hiu Jen Lai de verbintenis, relatie en kwetsbaarheid van moeder tot haar kind en die van mens tot mens. Dit alles in een tijdgeest waarin tussenmenselijke relaties verharden en diversiteitsvraagstukken indringender zijn dan ooit. 

Hoofdstuk I    Mother & Child

Deze dans-conversatie speelt zich af rond de vraag: ‘Hoe verbeeld je de intimiteit tussen ouders en kind?’ Samenhangende thema’s zijn;   verbondenheid en kwetsbaarheid.  Hiu Jen Lai heeft vier moeders uitgenodigd die samen met hun kind dansen. Zijzelf en haar eigen moeder doen mee aan deze performance. 

Hoofdstuk II    The Encounter

In dit gedeelte van haar dans-conversatie treedt de communicatie en de relatie van mens tot mens op de voorgrond. Onder muzikale begeleiding nodigt de kunstenaar haar publiek uit om zich aan elkaar te spiegelen.

Optioneel
Tijdens de opening van de expositie wordt deze dans-conversatie op video vastgelegd. Deze is tijdens de midwinterexpositie te zien.

Hoofdstuk III    The Future

De opstelling is tijdens de expositie te zien en staat open voor het publiek.

Optioneel
Daarnaast is er een bus aanwezig. Hierin kunnen bezoekers briefjes deponeren met gedachten en wensen over tussen-menselijke ontmoetingen. Nu en in de toekomst. De gedeponeerde boodschappen zijn hier online te lezen. (De link is nog niet actief.)

  • Hiu Jen Lai werkt aan dit project. De tekst kan wijzigen. 

Trijnie Nanninga

Over Trijnie Nanninga

Geluidloos Vuurwerk
Pauw 

Het werk van Trijnie Nanninga is een bizarre, humoristische, maar ook uiterst serieuze reflectie op de wereld en het dagelijks leven. Daarbij probeert ze zich in te leven in dingen die ze eigenlijk niet begrijpt. Door letterlijk in de huid te kruipen van datgene wat ze niet begrijpt, probeert ze de dingen naar zich toe te keren. Een kostuum biedt de mogelijkheid om in de huid van het andere te kruipen. De kostuums die Nanninga maakt zijn improvisaties die met behulp van de naaimachine tot stand komen. Niet voor niets noemt zij zichzelf “naaimachinewoesteling”.

Trijnie Nanninga creëerde voor deze expositie twee kostuums.

 Vriendelijk Vuurwerk is een onschadelijk alternatief voor het vuurwerk dat jaarlijks 11 miljoen euro aan schade en letsel oplevert.
Man, man, man is een ode aan de pauw.

 

Leonieke v.d. Geer

Over Leonieke v.d. Geer

Project in uitvoering. 

Ralph Posset

Over Ralph Posset

Project in uitvoering.