Binnenkort op Vaaggrond

Lustrum
Vaaggrond biedt een verscheidenheid aan activiteiten. Alles rond kunst, cultuur en educatie. Vaaggrond schept kunst met betekenis, vanuit de kunde van het doorgronden.

Dit jaar vieren we ons eerste lustrum, want bestaan 10 jaar. 

Midwinterexpositie 25 december tot en met 3 januari 2018

Natuur verbindt
Eén keer per jaar brengt Vaaggrond een kunstenaarsgezelschap bij elkaar. Gezamenlijk organiseren zij een midwinterexpositie. 

Het gezelschap ontwerpt met een vragende blik kunstwerken op een eigenzinnige en hedendaagse wijze. Alle kunstenaars verhouden zich met hun werk tot deze bijzondere Oerse locatie. Velen werken met het op het perceel voor de hand liggend materiaal. Anderen brengen eigen spullen mee. De natuur verbindt de kunstwerken met elkaar. 

Levend laboratorium
Kunstenaars zijn vrij bij het ontwerpen en exposeren van nieuw werk. Tot aan het moment van de opening is de expositie nog in volle ontwikkeling. Dat is voor iedereen spannend. Ieders werk draagt immers bij aan het resultaat van de expositie. Vaaggrond fungeert via deze werkwijze als open atelier, levend laboratorium én als museum zonder muren. De sfeer op Vaaggrond is kleinschalig, gastvrij én inspirerend. Er is alle ruimte voor gesprek: met kunstliefhebbers én kunstenaars. 

De expositie is te bezichtigen van 25 december tot en met 3 januari 2016.
Dagelijks rondleidingen, om 11.30 en 15.00 uur. U luistert naar verhalen over kunst en exposerende kunstenaars. 

De toegang bedraagt € 3,50. Koffie of thee zijn bij de prijs inbegrepen. Kinderen tot en met 10 jaar gratis, mits onder begeleiding.

Over Roel Kruijer

Op dit moment werkt Roel Kuijer aan een installatie van boomstammen. Dit werk is geïnspireerd door een lage felle lichtbundel van de zon, die op het gras viel, en donkere schaduwen van takken van bomen afwierp. Deze belevenis visualiseert hij in dit object.

De kunstenaar heeft deze boomstammen in de lengterichting gehalveerd. De gehalveerde boomstammen zijn kruisend en zwevend over elkaar gemonteerd. Nadrukkelijk gekeerd naar, maar ook afgekeerd van het licht. Daar waar zij elkaar kruisen bevindt zich een punt waarop zij elkaar rakelings ontmoeten. Lichtval en schaduwwerking voltooien zijn werk 

1.) Foto: Camera Obscura.  Op de wand tekenen zich lichtval en schaduw af.

2.) Het werk is opgebouwd met boomstammen afkomstig uit het voormalige werk van Trienke Nieweg. Het betrof bomen die niet meer levensbestendig waren. Nu zijn zij door beiden respectvol gebruikt voor kunstzinnige vormgeving. Over het hergebruik is onderling overlegd. 

Over Ine van Son

Tijdens de midwinterexpositie 2016-17 exposeerde Ine van Son twee installaties: Het Conclaaf en Een Zachte Landing.

Ook dit jaar zal haar werk ongetwijfeld een subtiele verwijzing geven naar vervlogen tijden, vergankelijkheid en het ontstaan van nieuw leven. 

Klik hier voor info over installaties
Els Börger
Over Els Börger

In haar ter plekke opgebouwde installatie verwijst Els Börger naar tijd en tijdbeleving. Naarmate de mens ouder wordt, lijkt de tijd steeds sneller te verstrijken. 

In het werk van de kunstenaar zien we dat het leven geleefd moet worden. Een leven waarin de tijd zich onverbiddelijk voltrekt. Wij zijn slechts tijdelijk op deze aarde. Aan het eind van ons leven wordt onze wereld kleiner. Een wereld waarin wij de tijd verdrijven. Lichamelijke ongemakken en de eenzaamheid dringen zich op.  

Paul van Roosmalen
Over Paul van Roosmalen

Op dit moment werkt Paul van Roosmalen aan een object waarin hij zijn ‘besloten huisje’ een nieuwe betekenis geeft. 

Paul-van-Roosmalen-Foto-Iris-van-Wijk-300x200

Wilma Linders
Over Wilma Linders

Bezoekers zijn uitgenodigd om plaats te nemen voor het Kunstkeetje van Wilma Linders.

Zij daagt iedereen uit om van deze besloten ruimte de sfeer te proeven, die te ondergaan. Met een knipoog komen heden, verleden en de toekomst in het getoonde werk bij elkaar.

De ruimte met en het daarin het het geëxposeerde werk nodigen uit om nog verder te kijken. Tezamen vormen deze een poëtisch geheel. Poëzie met de blik naar binnen gericht. 

Klik hier voor komend werk
Maijke Brinkman
Over Maike Brinkman

Op het perceel zijn bomen geveld, omdat zij ziek waren. Anderen begaven het tijdens een van de stormen van de afgelopen jaren.

Maike Brinkman laat op de boomstronken haar kunstzinnige sporen achter. Zij staat stil bij iedere boom die is geweest. Vervlogen tijden, mooie herinneringen, die plaats maken voor nieuwe. Of die nieuwe ervaringen beter zijn, is nog maar de vraag. 

 

Trienke Nieweg
Over Trienke Nieweg

Twee jaar geleden plaatste Trienke Nieweg in een magische cirkel boomstammen op het perceel. Zij noemde dat werk ‘Stamboom’. Haar werk kreeg (onbedoeld?) een spirituele functie en oefende aantrekkingskracht uit op dansers en mensen met meditatieve interesse. 

Voor het maken van twee installaties gebruikte Trienke Nieweg de vijver op Vaaggrond als inspiratiebron.

Lees meer over haar interactieve installaties
Joke Blom
Over Joke Blom

In haar werk belichaamd Joke Blom de ontmoeting tussen de natuurlijke omgeving van de bostuin enerzijds, en anderzijds door haar gemaakte objecten die vooral uit een oppervlak bestaan.

Hoe zullen deze objecten zich in de midwinterse groen manifesteren? Wat voor samenspel ontstaat er te plekke?

Noortje Sanders
Over Noortje Sanders

Op Vaaggrond werd Noortje Sanders getriggerd door het contrast tussen de idyllische locale natuur enerzijds en anderzijds de oorverdovende geluiden van landende en opstijgende vliegtuigen van #Airport #Eindhoven.

Deze indringende waarneming maakt, volgens de kunstenaar, Vaaggrond tot een merkwaardig knooppunt van technologie, de locale natuur, de historische vage gronden, tijdsloosheid en hedendaagse haast.

Is het mogelijk dit contrast nóg verder te versterken, of juist af te zwakken? Is er een balans mogelijk? Of zijn zij twee uitersten op een conflicterende wipwap waarbij het een aan het ander ten gronde zal gaan?  

Joke Blom
Over 0031Anke

Het kunstenaarsduo 0031anke werkt op Vaaggrond aan een uitsparing in de ruimte. Binnen een natuurlijke context hebben zij een driehoek gemarkeerd. Deze driehoek gebruiken zij als tijdelijke realiteit, basisvorm en vertrekpunt. 

De gemarkeerde driehoek vormt, als het ware, een binnen- en buitenkader. Spelenderwijs geven zij deze binnen- en buitenkaders vorm en inhoud. Op deze manier ontstaat er een werkelijkheid op zich. Zij dagen de beschouwer uit zich af te vragen hoe hij zich fysiek verhoudt tot de ruimte waarin hij zich op dat moment bevindt.  

Roos Thijsen
Over Roos Marthe Thijsen

In het afgelopen jaar bezocht Roos Marthe Thijsen meerdere keren Vaaggrond. Op locatie ontwierp zij haar kunstproject: One drawing a Day Nature 2017

Het werk bestaat uit een dagboek van dagelijkse tekeningen. Tekeningen van koffie, inkt en natuurlijke gevonden voorwerpen. Bij elkaar genomen een kleine expositie op zich, die is te zien in het voormalig tbc-huisje op Vaaggrond. 

Klik hier voor inzage meer werk