Home

Komende exposities

Museum ‘t Oude Slot
Presenteert: ‘Vaaggrond extra!’
van Zondag 5 oktober 2014
tot en met Donderdag 13 november 2014

Open
Woensdag t/m zondag 13.00 tot 17.00 uur
Entree
€4,-  65+ €2,- tot 18 jaar gratis
Museumkaart gratis

Anneke Schulpzand (gedicht)

Vaaggrond
Vaag is een grond
Die in de mist vertelt over
Hetgeen waar jij in de diepte van houdt…

In het oog van mist…
Worden tranen gehuild

Die de dichter niet mist…
18 mei 2014

Aangemelde kunstenaars Midwinter Expositie 2014-15

Stan Baars
Els Börger
Yana van Eekert
Leonieke van de Geer
Anneke Gerrits
Zoë d’ Hont
Goof Kloosterman
Hiu Jen Lai
Trijnie Nanninga
Myrte Rasing
Paul van Roosmalen
Ine van Son
Wiepkje Spoelstra
Rimanta Tavoraite
Rosalinde van de Velden
Mayke Verhoeven
Eline Vermeeren

1ste Kerstdag / 25 december 2014
tot en met
Zondag 4 januari 2015
Open van 11.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de midwinter 2013/14 deden mee:

RogierRoger van den Akker (1966) woont in Voorburg, werkt op diverse locaties.
Voor zijn sculpturen en installaties maakt Roger ter plekke gebruik van afgedankt en overbodig materiaal. Vaaggrond 2013 komt voor Roger op het juiste moment. Hij ervaart een ‘overgang’ en is op zoek naar een nieuwe ingang. Lees verder...

Zijn credo: ‘Afdankertjes blaas ik nieuw leven in,’ krijgt nu opeens een persoonlijke lading.

 

Schermafbeelding 2013-10-01 om 20Bobby Ali [1981] woont en werkt in Rotterdam
Bobby laat zichzelf omschrijven als een grafisch ’bouwer’. Hij werkt met verschillende materialen op analoge wijze. De kunstenaar laat zich inspireren door bestaande producten en het hergebruik daarvan. Lees verder...

Er is al zo veel gegeven. Door deze een andere invulling te geven kan er op een andere manier naar gekeken worden. Bobby presenteerde recentelijk een aantal projecten, zoals een neon installatie:  ‘Kijken, kijken […] kopen’. In dit werk visualiseert hij de publieke ruimte als een soort reclamefolder. Overal is reclame. Producenten en winkeliers spreken consumenten aan, zenden boodschappen uit. Zij promoten producten, opdat consumenten over gaan tot kopen. Een andere project ’Straatgedichten’ is gebaseerd op bestaande posters in de stad. Veel woorden. Woorden die zichzelf lijken aan te prijzen en boodschappen verkondigen. Volgens Bobby zijn het slechts flarden die in onze herinneringen blijven hangen. Posters stapelen zich als het ware op. Letterlijk zijn posters over elkaar heen geplakt. ‘Wat gebeurt er als delen archeologisch te verwijderen zijn en andere lagen tevoorschijn komen?’ Volgens de kunstenaar vormen gelaagdheden van beeld en woord nieuwe contexten en nieuwe betekenissen.

24-05-13_Stan_0005Stan Baars (1974), woont & werkt in ‘s-Gravenzande.
Stan richt zich in zijn onderzoek op vervlogen tijden. Tijden waarin mensen nog dichtbij de natuur stonden.  Met Leonardo DA Vinci als inspiratiebron,  geeft hij vroegere uitvindingen  (2.0) een innovatieve hedendaagse betekenis. Lees verder...

De kunstenaar verhoudt zich niet alleen tot de buitenkant, maar zoekt naar dat wat er achter de ‘opperhuid’ binnen in ’de huls’ schuilgaat. Hij verwondert zich erover dat complexe zaken vaak op eenvoudig wijze te verklaren zijn. Een vorm van verwondering die hij graag deelt met zijn toeschouwers.

Bij de opbouw van zijn ruimtelijke werken bezigt Stan de natuurwetenschap, bijvoorbeeld beeld naar beweging ombuigen. Verandering; de overgang van informatie naar transformatie. En daartussen laat hij nieuwe betekenissen heen en weer kaatsen. Voor hem een ontdekkingsreis waarbij hij het object, het materiaal, terugbrengt tot de werkelijke essentie. Typerend in het werk van de kunstenaar is zijn vleugje humor, met hier en wat scherpe randjes.

Els BörgerEls Börger, (1960) woont en werkt in Veldhoven
Els haar werk gaat over komen en gaan der dingen, het schijnen en verdwijnen.

De overgang van het ene naar de andere. Over alledaagse dingen. Vaak saai, hetzelfde, niets vernieuwend, niet meer van waarde. Lees verder...

Gebeurtenissen die vaak onopgemerkt aan ons voorbij gaan. Els legt deze processen vast.  Zij archiveert.

Zij vraagt zich af: ‘Wat blijft er van mijn werk over als ik het publiek in mijn scheppende processen laat ingrijpen?’ Verleden jaar heeft zij een rood kader in de bostuin neergezet. Door dit kader maakt zij elke dag een foto. Zij creëerde zij ook een gebeurtenis binnen dit kader. Een loper die een ‘streep’ trok in het groene landschap. Toen zij het weghaalde restte een afdruk in het gras.

De opbouw, het proces van deze installatie, is niet beëindigd. Met behulp van al het materiaal dat zij heeft gearchiveerd, en dat zich binnen het rode kader afspeelde, maakt zij binnenkort een schilderij. Hetzelfde kader, maar nu bespannen met linnen. Als zij dit doek opzet, laat zij in dit haar publiek ingrijpen. Alledaags, simpel, maar wel met diepe groeven in dikke lagen verf die een onuitwisbare memorabele herinnering achterlaten.

 

MalyssaMalyssa ten Hove, werkt in …
Het aandachtsgebied van Malyssa ligt in toekomstige ontwikkelingen van haar omgeving. In het bijzonder gaat haar belangstelling uit naar die aspecten die zich in positieve of negatieve zin zouden kunnen transformeren.Lees verder...

De vragen die bij haar optreden, én ingevingen die zich in dit zoekproces voordoen, gebruikt zij in het vormgevingsproces van haar objecten. Daarbij is het er haar niet om te doen om de negatieve kanten van bepaalde ontwikkelingen te laten zien, maar juist om ze te transformeren in iets anders, iets specifieks. Zij daagt haar toeschouwers uit om met een open mind en positieve grondslag veranderingen tegemoet te treden. Terugkerende aspecten in haar werk zijn: de waarde en wijze van hanteren van ruimtelijke contexten, onderzoek van het materiaal én de eenvoud van de relatie tussen kunstenaar, kunst en de toeschouwer. Voor haar is dit alles een speelse reis om haar omgeving te (leren) verkennen en nieuwe manieren van verandering af te tasten, én in haar werk tot uitdrukking te brengen.

 

Mijke JansenMijke Jansen (1985) woont in Den Haag en werkt waar het mogelijk is.
Mijke zoekt haar weg binnen de ruimte waarbij steeds de vraag reist: ‘Welke ruimte durf ik in te nemen?’. Deze zoektocht gaat ze aan met materialen die zij tegenkomt op haar levenspad.  Lees verder...

Mijke raakt geïnspireerd door de dingen die voorbij komen, materialen die geen functie meer hebben maar haar aandacht trekken door hun vorm. Intuïtief speelt Mijke met materialen.  Zij kijkt voelt aan én zoekt naar waar het werk nog om vraagt en bouwt verder.

Mijke denkt niet vooraf in modellen of structuren. Doelbewust, omdat ieder mens gevoelsmatig grenzen aftast.  Bij iedere grens neemt zij een spontane beslissing. Ga ik hier overheen, of blijf ik er juist binnen? Alles draait volgens haar om: ‘Zijn of niet zijn.’ Over: ‘Op de voorgrond treden of wegkruipen.’ Of: ‘Je nergens of overal thuis voelen’.

 

 

 

 

 

Reprogress Rick KeijzerRick Keijzer (1979) woont en werkt in Amsterdam
Rick maakt ruimtelijke werken waarin hij oxideprocessen en verandering van materialen een rol laat spelen.

Zijn werk is sterk beïnvloed door zijn cultuurwetenschappelijke interesses. Wat hij vooral benadrukt is de definitie van beschaving, de nijging van de mens alles te willen preserveren en het cyclische karakter van het leven.

Deze thema’s geeft hij vorm in sculpturen, muurreliëfs en ‘schilderijen’ waarin hij staal, goud, zilver en organische materialen gebruikt.

 

 

Liaf LijbersLiaf Lijbers (1988) woont en werkt te Amsterdam
Liaf bouwt; waarin de som van de delen bepaalt, hoe het geheel eruit moet komen te zien.

Het totale beeld is een overtuiging van de kunstenaar. Alle beeldelementen staan in verhouding tot elkaar. Lees verder...

De ruimte die hij daarmee schept, is als het ware een situatie van beelden die naar één kernachtige inhoud moeten leiden.

Liaf schept een samenhang geheel tussen de dingen. Hij vraagt naar het verwerken van gegevens die naar één belangrijk thema leiden. Als je zijn werk nader bekijkt, wil je uitzoeken hoe het werkt, wat er gebeurt. Er ontstaat een plek die uitgelegd moet worden. Liaf zegt: ‘Het is in de diepte beginnen en dan langzaam naar de oppervlakte terugkeren.’

 

saters1Trijnie Nanninga,  (1983) woont en werkt in Eindhoven
Trijnie ontwerpt kostuums om ze vervolgens ook zelf te maken. Vanuit een gedreven belangstelling voor absurdisme, mythen, de menselijke psyché en dieren gaat zij achter haar naaimachine improviserend aan het werk. Lees verder...

Elk kostuum vertegenwoordigt een uniek wezen dat zij met een performance (optreden) tot leven laat komen. Voor deze expositie legt zij zich helemaal toe op escapisme; de neiging om de realiteit in het dagelijks leven te ontvluchten. Zei zegt: ‘Waarheen gaat de vlucht? En waarvandaan? Wat is de zin van die vlucht? En wat doet die geit daar?’

__ERIC-PETER_afb2bEric Peter  (1989) woont en werkt in Den Haag
Het leven wordt in al zijn aspecten beheerst door politiek, geschiedenis en cultuur. De ondertoon van Eric Peter’s werk is hoe zijn leven zich verhoudt tot dit raamwerk aan verwachtingen, veronderstellingen en gewoontes. Lees verder...

Door verbindingen te maken met ideologieën uit verschillende tijdperken en regio’s in de wereld, worden dingen uit hun context getrokken. Het spiegelen van persoonlijke visies met die van de Ander leidt tot een veelzijdiger begrip.

Het meeste van zijn werk bevindt zich op het grensgebied van sculptuur en performance. Met de aanwezigheid van een kijker komen de werken tot leven, alsof ze rekwisiet zijn voor bepaalde handelingen. De materialen die hij gebruikt zijn van natuurlijke of industriële oorsprong en uitgekozen om specifieke kwaliteiten. Kleurrijke en gedetailleerde beelden die een zekere eenvoudigheid behelzen zijn het eindresultaat. En hoewel ze in beeldtaal subtiel mogen zijn, is hun zeggingskracht dat allesbehalve.

beeld_VaaggrondSarah Perez Queipo, (1990) woont en werkt in Antwerpen.
Sarah onderzoekt feedbackprocessen met behulp van video, audio en fotografie.
Tijdens een feedbackproces komt beeld en geluid in een loop terecht, waardoor het reageert op zichzelf. Lees verder...

Output wordt input en dat leidt weer tot output.
Zo’n loop ontstaat bijvoorbeeld als iemand een microfoon voor een luidspreker plaatst, of een videocamera tegenover een monitor zet. Het is een ogenschijnlijk eenvoudig proces, maar als een beeld, video- of een audiosignaal in een loop terechtkomt ontstaan er complexe en intrigerende vormen en patronen die een organisch karakter hebben.
Gebiologeerd door dit fenomeen bestudeert Sarah hoe via feedback loops allerlei vormen kunnen ontstaan.  Zij werkt in een studioruimte waarin ze de situatie optimaal kan beheersen. Vaaggrond biedt haar een natuurlijke omgeving waarin geluid en licht zich continu in overgangsstadia bevinden. Voor haar is dit een nieuw experimenteergebied.
Binnen zo’n wisselende omgeving triggert zij interacties tussen elektronische objecten in een natuurlijke context.

 

 

Myrte Rasing - witte randMyrte Rasing

Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Vind ik blij
Vind ik boos
Vind ik bang
Vind ik bedroefd

Je mag niet maar doet het toch.
Je wilt wel maar kan het niet.
Je lust het niet maar eet het wel.
Je kijkt niet maar ziet het toch.Lees verder...

Dit ruikt naar onzin.
Het is de schuld van de stoeptegel!
Ik stink, waarnaartoe?
Wil je even op me liggen, dan heb ik in ieder geval het idee dat ik besta.

Vind ik leuk
Vind ik in mijn hoofd
Vind ik mezelf
Vind ik een niet leuk

De overgang van hoed naar hoofd.

 

 

Inna Romanova (2)Inna Romanova (1967) woont en werkt in Berkel-Enschot
Met behulp van een spiegelconstructie
en licht schept Inna
een ‘schilderij’ van een grenzeloze ruimteLees verder...


waar beweging staat tegenover rust,
waar je buiten het raam van de  materie kunt gaan,

waar de dunne grens tussen het opnemen van werelden zich uitwist
en alles samenvloeit tot één geheel.

 

Foto: Ruud Snoeren

Wiepkje Spoelstra (1971) woont en werkt in Rotterdam
Wiepkje maakt wat zij beleeft en beleeft wat ze maakt. Ieder werkstuk is de drager van een gedachte, emotie. En dat is best lastig. Want hoeveel laat je zien zonder je ziel in de uitverkoop te doen?  Lees verder...

Daarom verpakt zij de essentie in een verhaal; over een hert, een haas of sieraden die zij vindt op straat . Wiepkjes’ werk is meestal figuratief, vaak met dieren. Terugkerende thema’s zijn ingebeelde angst, schijnveiligheid. Het werk wat zij dit jaar laat zien gaat over de vrije val die je maakt wanneer je iets ziet, hoort wat je niet (her)kent. Het koortsachtige zoeken van je hersenen naar vergelijkingsmateriaal en de bijbehorende emoties die je uit je evenwicht brengen.

 

 

Mayke Verhoeven 2Mayke Verhoeven, woont en werkt in den Bosch
De verstilde en mysterieuze installaties van Mayke Verhoeven roepen herinneringen op aan levensgeschiedenissen van lang geleden. ‘Wie zou hier geweest zijn?, vraag je je af als je haar ensceneringen betreedt. Lees verder...

‘En wat heeft die persoon hier gedaan?’
Mayke is geboeid door het thema hoe wij mensen onze herinneringen koesteren en conserveren. In haar werk combineert ze gevonden voorwerpen met elk een eigen verhaal, waarmee zij weer een nieuw beeldend verhaal opbouwt. Altijd zoekende naar manieren om het persoonlijke universeel te maken.

 

 

 

 

 

FenneFenne Westra werkt in ’s-Hertogenbosch
Zodra Fenne zich in een fysieke ruimte bevindt, ziet ze een nieuw landschap: een ervaring. Het lijkt een vluchtige ervaring, maar is voorgoed verbonden aan de betreffende ruimte.Lees verder...

Een constante is haar atelier, waarin zij op zoek is naar de uiterste kwaliteiten van het materiaal. Ze zoekt naar  het moment waarop het materiaal haar kennis overstijgt; het moment dat ze de controle kwijt is. De eigen wil van het materiaal komt naar voren. Fenne observeert, manipuleert en transformeert het materiaal om de controle terug te winnen, een constante wisselwerking tussen beide. Het materiaal vindt uiteindelijk z’n plek in de verkregen ruimte alsof de ruimte haar perfecte atelier is.

 

Owen van BuurenOwen van Buuren, woont in Veldhoven en werkt waar werk is.
Owen van Buuren is vrijwilliger op Vaaggrond. Hij is gestart met het schrijven van Blogs Owen twittert iedere dag. Hij slingert zijn wijze en grappige opmerken de wijde wereld in. Hoewel grappig? Soms balanceert hij op het randje. Wil je het zelf beleven? Dat kan via https://twitter.com/OwenvanBuuren 

Lees verder...


Hij werkt naast dit alles aan een boek. De scherpe blik van Owen van Buuren.’ Zin om betrokken te raken bij het verhaal van Owen? Dat kan! Reageer op zijn Blogs. Of je kunt natuurlijk ook vriend van hem worden op facebook Owen van Buuren?